Energia pre Slovensko

Podporujeme ekologickú energetiku na Slovensku.

Oblasti pôsobenia

 

– vzdelávanie a rozvoj v oblasti trvalo udržateľného rozvoja,

– úspora energie a ochrana životného prostredia,

– podpora využívania obnoviteľných zdrojov energie,

– podpora a rozvoj energeticky efektívneho myslenia verejnosti,

– organizácia podujatí a eventov v uvedených oblastiach,

– tvorba vzdelávacích a propagačných materiálov,

 

Spolupráca

 

V rámci našich aktivít ponúkame ale aj vítame spoluprácu:

– s firmami z oblasti energetiky,

– s predstaviteľmi obcí a miest so záujmom o zlepšenie energetických pomerov a podmienok,

– s akademickou obcou,

– s každým, kto prejaví záujem o efektívnu spoluprácu v oblasti ekologizácie energetiky,

Vzdelávací projekt

Vďaka podpore Slovenskej agentúry životného prostredia prostredníctvom Zeleného vzdelávacieho fondu sa nám podarilo realizovať projekt s názvom Ekopodnikanie.

V rámci projektu sme organizovali vzdelávacie a propagačno-vzdelávacie aktivity zamerané na naštartovanie udržateľného podnikania v súlade s ekologickým rozvojom celej spoločnosti.

Projekt sa niesol v znamení myšlienky legendárneho Tomáša Baťu:

„Každé podnikanie, ak vedome neslúži verejnosti, je nutne odsúdené k zániku“

Spolupráca

Už od roku 2006 spolupracujeme s fakultou BERG TUKE expertnými prácami na odborných štúdiách a pri organizovaní pravidelnej medzinárodnej konferencie RESpect.

Spolupráca

S občianskym združením RESpect KE organizujeme cyklus odborných prednášok s názvom Budúcnosť spoločnosti – spoločnosť budúcnosti venovaný aktuálnym témam z oblastí energetiky, ekonomiky, environmentalistiky a súvisiacich tém.

Aj v tomto roku pripravujeme zaujímavé témy, veríme, že nás situácia sśúvisiaca s COVID-19 neobmedzí, nezabudnite sledovať našu stránku!

Kontaktné údaje

Občianske združenie

Energia pre Slovensko

Hanojská 4

040 13 Košice

0904 295 272

eps@energia-pre-slovensko.sk

 

Fakturačné údaje

IČO: 35573252

DIČ : 2022148447

IBAN: SK56 0900 0000 0051 5353 7506