Energia pre Slovensko

Popdorujeme ekologickú energetiku na Slovensku.

Oblasti pôsobenia

Našu činnosť sústreďujeme na základe stanov do týchto hlavných oblastí:

– vzdelávanie a rozvoj v oblasti trvalo udržateľného rozvoja,

– úspora energie a ochrana životného prostredia,

– podpora využívania obnoviteľných zdrojov energie,

– podpora a rozvoj energeticky efektívneho myslenia verejnosti,

Spolupráca

Spolupracujeme:

– s firmami z oblasti energetiky,

– s predstaviteľmi obcí a miest so záujmom o zlepšenie energetických pomerov a podmienok,

– s akademickou obcou,

– s každým, kto prejaví záujem o efektívnu kooperáciu,

Referencie

Fakulta BERG TU v Košiciach

S fakultou BERG sme nadviazali spoluprácu už v roku 2006 expertnými prácami na Odbornej štúdii využiteľnosti obnoviteľných zdrojov energie pre obec Gajary.

Od roku 2017 sme pre fakultu BERG spoluorganizátormi medzinárodnej vedeckej konferencie RESpect.

Občianske združenie RESpect KE

S fakultou BERG a občianskym združením RESpect KE organizujeme cyklus odborných prednášok s názvom Budúcnosť spoločnosti – spoločnosť budúcnosti venovaný aktuálnym témam z oblastí energetiky, ekonomiky, environmentalistiky a súvisiacich tém.

Aj v tomto roku pripravujeme zaujímavé témy, nezabudnite sledovať našu stránku!

Prebiehajúce projekty

EKOPodnikanie

V apríli nám Slovenská agentúra životného prostredia schválila projekt s názvom EKOPodnikanie.

Pozrite si stránku projektu a sledujte aktivity a výsledky, ktoré budeme vďaka finančnej podpore projektu Zelený vzdelávací fond dosahovať.

Ďakujeme!

Kontaktné údaje

Občianske združenie

Energia pre Slovensko

Hanojská 4

040 13 Košice

0904 295 272

eps@energia-pre-slovensko.sk

 

Fakturačné údaje

IČO: 35573252

DIČ : 2022148447

IČ DPH :SK2022148447

IBAN: SK56 0900 0000 0051 5353 7506